اطلاعات حساب (کلیک کنید)

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 8 - پایان کار دبیرخانه اولین دوره؛ و برگزاری دومین دوره کنفرانس

باتوجه به ارسال تمامی گواهینامه های کنفرانس و پایان کار دبیرخانه، در صورت هرگونه پرسش، از طریق ایمیل با دبیرخانه مکاتبه نمایید. ضمنا سی.دی کنفرانس نیز هفته آینده به پایگاه سیویلیکا ارسال می شود و باتوجه به برنامه کاری این پایگاه، 70 روز کاری پس از دریافت سی.دی، مقالات در این سایت نمایه خواهند شد.

همچنین دومین دوره کنفرانس نیز در تاریخ 31 اردیبهشت 1397 برگزار خواهد شد.


باتوجه به ارسال تمامی گواهینامه های کنفرانس و پایان کار دبیرخانه، در صورت هرگونه پرسش، از طریق ایمیل با دبیرخانه مکاتبه نمایید. ضمنا سی.دی کنفرانس نیز هفته آینده به پایگاه سیویلیکا ارسال می شود و باتوجه به برنامه کاری این پایگاه، 70 روز کاری پس از دریافت سی.دی، مقالات در این سایت نمایه خواهند شد.
 
همچنین دومین دوره کنفرانس نیز در تاریخ 31 اردیبهشت 1397 برگزار خواهد شد.بازگشت1396/09/19