اطلاعات حساب (کلیک کنید)

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

شورای راهبردی کنفرانس
جناب آقای مهندس محمد کاظمی - ریاست کنفرانس
جناب آقای مهندس حسین نایب - مسئول کمیته اجرایی
کمیته علمی کنفرانس
دکتر مهرداد زمان پور - استادیار اکولوژی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
دکتر علی درویشی بلورانی - استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
دکتر علی محمد رجبی - استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
دکتر شهاب یثربی - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر حمیدرضا رودی - استادیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
دکتر احمد طاهرشمسی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسین مصطفوی - استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مصطفی رضوانی شریف (برقی) - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر اصغر لادریان - استادیار دانشکده عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان
پروفسور سید سعید اسلامیان - استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمدحسین ناصرزاده - استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
دکتر حمیدرضا ملاصالحی - استادیار مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی
دکتر خدیجه بوزرجمهری - دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مصطفی نوروزی - استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)
دکتر اصغر وطنی اسکویی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر سعید ملکی - دانشیار دانشکده علوم زمین و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر صلاح الدین مولانایی - استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان
دکتر محمدحسن احرام پوش - ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر امین ایرجی - استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
دکتر کمال امیدوار - استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد
دکتر صالح حمزۀ جواران - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر روح اله رحیمی - عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
دکتر زهرا جمشيدزاده - استادیار دانشکده مهندسي دانشگاه کاشان
دکتر محمدحسن احرام پوش - ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر محمد نجارزاده - استاديار دانشکده گردشگري دانشگاه سمنان
دکتر سید سالار مشکوه - استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه
دکتر فرشاد کیوان بهجو - دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر آزاده کاظمی - استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
دکتر مهدی احمدی مقدم - دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر علی لکی روحانی - استادیار دانشکده فنی دانشگاه زنجان
دکتر مریم نیکزاد - استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر سید علی اصغر حسین زاده - استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گلستان
دکتر فرشاد کیوان بهجو - دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر عليرضا غني زاده - استادیار دانشکده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي سيرجان
دکتر حسین مدی - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر سید علی اکبر هدایتی - دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر داریوش یوسفی کبریا - دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دكتر ميرمهرداد ميرسنجري - استاديار دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه ملاير
دکتر علی جهانی - استادیار دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست کشور
دکتر مریم مروتی - استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
دکتر اردوان بهزاد - استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر سعید نعمتی - ریاست موسسه مهارتهای سیدنی
دکتر رضا مرندی - دانشیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر کاوه استاد علی عسکری - استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر فاطمه کریمی اورگانی - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر الهام مبارک حسن - استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر فروزان فرخیان - استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر مهدی ماجدی اصل - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
دکتر واحد قیاسی - استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه ملایر
دکتر امیر اسماعیل فروهید - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
دکتر یوسف درویشی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اردبیل
دکتر آرش رزم خواه - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر الهام پورمهابادیان - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
دکتر رضا فرخ زاد - استادیار دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
دکتر امین زینل همدانی - استادیار دانشکد مهندسی شهرسازی و معماری دانشگاه شیخ بهایی
دکتر سودابه هراتی - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی طرح و رسم پارسه
دکتر احمد علی یزدان پناه - عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر حامد شیری - استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور بیجار
دکتر هانیه شیخی نارانی - استادیار گروه هنر موسسه آموزش عالی رسام کرج
دکتر عباس مالیان - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجائی
دکتر سید علیرضا زارعی - استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر محمدجواد کاظمینی - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر ندا ملک زاده - عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رسام کرج
دکتر منصور مهرنگار - استادیار دانشکده هنر و معماری مؤسسه آموزش عالی حکیم ناصرخسرو
دکتر فریدون عوفی - استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
علی سعیدی کیا - مربی دانشکده عمران دانشگاه کرمان
امید سید اشرف - مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمانشاه
مهسا مختاری - مربی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور
مهناز ضرابی - مدرس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان
یزدان سلطانی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
هاجر مزیدی - مدرس دانشگاه های پیام نور استان گلستان
میثم مهری چروده - مدرس دانشگاه پیام نور رشت
ملوسک رحیم زاده تبریزی - مربی موسسه آموزش عالی رسام کرج
سید مومن فوادمرعشی - مربی موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه
مهدی نجاری ورزنه - مربی گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
ابوالفضل قمشه - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدیه خالوباقری - مدرس دانشکده معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی هنر رسام
دکتر ویکتوریا عزتیان - استادیار موسسه سازمان هواشناسی کشور
علی ناصری - مربی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مصطفی هداوند میرزایی - مربی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور تهران
علیرضا حسنی - عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه بجنورد
محمد هوشمند - مربی دانشکده فنی و مهندسی موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز
حمید عباسقلی ها - مربی دانشکده مهندسی عمران موسسه آموزش عالی دارالفنون قزوین
محمدرضا ابراهیمی - مربی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
مهدی بزاززاده - پژوهشگر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
فاطمه عباسی - مشاور کمیسیون شهرسازی معماری شورای اسلامی شهر تهران
سید تاج الدین منصوری - مدرس گروه معماری دانشگاه پیام نور دورود و خرم آباد
دکتر غلام حسن محمدی - کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی
دکتر مهدی مشعل - استادیار گروه زمین شناسی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب باختری (اهواز)